Địa chỉ: 229/6A Liên khu 4-5 – Phường Bình Hưng Hòa B – Quận Bình Tân
Điện thoại: 0934444484